sobota, 8 listopada 2014

Migracja struktur danych z MS SQL Server do SQLite

Link do programu: SQLConverter.rar

SQL Converter to prosta aplikacja, która służy do migracji struktur danych z bazy MS SQL Server do SQLite. Umożliwia przeniesienie tabel, widoków, kluczy podstawowych, indeksów, kluczy obcych oraz danych. Obsługuje konwersję wszystkich typów danych łącznie z geography, geometry i hierarchyid. Program został wyposażony w moduł testujący z poziomu którego można szybko podejrzeć dane, struktury, wykonać polecenie SQL oraz wykonać transfer danych z bazy SQLite do MS SQL Server celem sprawdzenia czy konwersja wykonała się poprawnie.

Na rysunku 1 pokazane jest główne okno programu, w którym wskazujemy źródło danych (MS SQL Server) oraz miejsce docelowe, czyli plik bazy danych SQLite, który dodatkowo możemy zabezpieczyć hasłem. Przed migracją struktur mamy do wyboru opcje migracji wszystkich tabel, widoków i danych lub wybieramy osobno interesujące nas obiekty.


Rysunek 1. Główne okno aplikacji

Po wykonanej migracji możemy przetestować efekty. Na rysunku 2 widać listę tabel oraz widoków utworzonych w bazie SQLite. Wykonując kilka prostych poleceń SQL można zobaczyć wyniki. Dodatkowo w ramach testu istnieje możliwość transferu wyników z powrotem do bazy MS SQL Server.
 


Rysunek 2. Okno podglądu struktur i danych